شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اموراداری

  

آموزش مدیریت امور اداری و کارگزینی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیر پایه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر صنف
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

ارتباطات سازمانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کتابدار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای آن
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دولت الکترونیکی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان