شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اموراداری

  

مدیر پایه
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر صنف
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

ارتباطات سازمانی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی
شهریه ی دوره    :    ۵۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کتابدار
شهریه ی دوره    :    ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره آموزشی مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای
شهریه ی دوره    :    ۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای آن
شهریه ی دوره    :    ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دولت الکترونیکی
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

نماینده فروش
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵