شما اینجا هستید:   خانه

آموزش خانواده

  

کارآفرین پروری مادران
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده
شهریه ی دوره    :    ۷۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی جادوی مهارت‌های کلامی
شهریه ی دوره    :    ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت حل مسئله در خانواده
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت شاد زیستن در خانواده
شهریه ی دوره    :    ۵۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی: شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان (همراه با رویکردی نوین به کودکان دارای نقص توجه – بیش فعال)
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت ارتقاء روابط زناشوئی ( تکمیلی)
شهریه ی دوره    :    ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزشی: پیوند ماندگار
شهریه ی دوره    :    ۵۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش نوجوانی تولد دیگر
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵