شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اتوماسیوم صنعتی

  

مدیر تولید
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تحقیق در عملیات با نرم افزار WIN QSB
شهریه ی دوره    :    ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1