شما اینجا هستید:   خانه

آموزش هنر

  

آموزش خوشنویسی با خودکار
شهریه ی دوره    :    ۴۸,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره آشنایی با اصول رمان نویسی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۳


    

دوره آشنایی با اصول داستان نویسی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آفرینشگر
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سردبیر سرویس خبر
شهریه ی دوره    :    ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول پژوهشگری
شهریه ی دوره    :    ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با پژوهشگر عمومی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت امور فرهنگی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت فرهنگی و هنری
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


  • 1