شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مدیریت مالی

  

مدیریت بازاریابی شبکه ای
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت مراکز آموزشی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت راه و ترابری
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت سرمایه های اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت کهنگی
شهریه ی دوره    :    ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مسئول صادرات و واردات
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵