شما اینجا هستید:   خانه

آموزش طراحی و نقاشی وخطاطی

  

خط تحریری نستعلیق
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

خط تحریری خودکاری
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش نقاشی با آبمیوه
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش نقاشی خودکار
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش نقاشی آبرنگ
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش نقاشی رنگ روغن
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره جامع پاستیل
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره جامع مداد رنگی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

سیاه قلم
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

طراحی پرتره
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان