شما اینجا هستید:   خانه

آموزش تندخوانی وتقویت حافظه

  

آموزش محاسبات سریع ریاضی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش تست زنی سریع ریاضی درامتحانات سراسری
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش حرفه ای تندخوانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش تقویت حافظه مغزی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش تندخوانی نوروریدینگ (مغزی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان