شما اینجا هستید:   خانه

مقاله نویسی وپژوهشگری

  

آموزش دفاع درمجامع دانشگاهی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش مقاله نویسی به سبک APA و پروپوزال نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش مقدماتی نگارش مقالات علمی و پژوهشی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزشی پروپوزال نویسی و مقاله نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آمورش جامع تربیت پژوهشگر
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش مقاله و پایان نامه نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش دوره جامع آموزش مقاله نویسی و spss
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

همکاری در انجام یک پژوهش علمی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

تربیت پژوهشگر
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

کارورزی پژوهشی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان