شما اینجا هستید:   خانه

آمورش مهارت زناشویی

  

اموزش تصمیم آگاهانه
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش فنون حل تعارض بین زوجین
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش مهارت های ارتباطی موثر در زناشویی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش رهایی از افکار مزاحم و خاطرات آزاردهنده
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش تربیت مربی ایماگوتراپی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان