شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کودک ونوجوانان

  

دوره پیشرفته رباتیک
ظرفیت نام نویسی    :    ۹


    

دوره رباتیک عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

رباتیک مقدماتی کودکان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

فتوشاپ مقدماتی نوجوان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

کامپیوتر مقدماتی نوجوان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش شعبده بازی با ریاضی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش چرتکه مقدماتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

هنر
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان