شما اینجا هستید:   خانه

آموزش MBA مدیریتی

  

MBAدوره مدیریت عملکرد
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش صنعتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA (بازار سرمایه)
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش گردشگری
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA مرکز مشاوره روانشناسی
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش تجارت
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA شهری و شهرسازی
شهریه ی دوره    :    ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵