شما اینجا هستید:   خانه

آموزش MBA و DBA مدیریتی

  

دوره Mini Mba StartUp
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

MBAدوره مدیریت عملکرد
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش صنعتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA (بازار سرمایه)
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش گردشگری
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA مرکز مشاوره روانشناسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA گرایش تجارت
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

دوره MBA شهری و شهرسازی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان