شما اینجا هستید:   خانه

آموزش واردات وصادرات

  

روشهای متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

اعتبارات اسنادي( LC )
شهریه ی دوره    :    ۱۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

بررسي اسناد در اعتبار اسنادي
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آشنايي با سازمانها و قوانين بازرگاني داخلي و بين المللي
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مسایل کلیدی در روشهای تامین مالی و پرداخت
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

استفاده مؤثر از قانون و آیین‌نامه‌های مناقصات
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

اعتبارات اسنادی LC کاربردی
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

الزامات صادرات و راهکارهای فروش صادراتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت خرید و سفارشات خارجی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰