شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اکسل Excel

  

کاربرد نرم افزار Excel در حسابداری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

کاربرد اکسل EXCEL در مهندسی عمران
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

ماکرونویسی در اکسل با VBA
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از EXCEL
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

طراحی داشبورد با اکسل و کلیک ویو
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مالی در اکسل Excel
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره آموزشی Power BI - ترمیک
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مالی در اکسل Excel
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره آموزشی نرم افزار اکسل Microsoft Office Excel 2013
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان