شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اکسل Excel

  

کاربرد نرم افزار Excel در حسابداری
شهریه ی دوره    :    ۱۳۴,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

کاربرد اکسل EXCEL در مهندسی عمران
شهریه ی دوره    :    ۲۱۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

ماکرونویسی در اکسل با VBA
شهریه ی دوره    :    ۱۷۹,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

اصول ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از EXCEL
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

طراحی داشبورد با اکسل و کلیک ویو
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مالی در اکسل Excel
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره اکسل تخصصی - اکسل نینجا Excel Ninja
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره آموزشی Power BI - ترمیک
شهریه ی دوره    :    ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مالی در اکسل Excel
شهریه ی دوره    :    ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰