شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مهارت برتر

  

مهارت اصولی و مثبت نگری
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مهارت ارزیابی موفقیت
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مهارت زندگی گروهی
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

برنامه ریزی وکنترل زمان
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1