شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مهارت برتر

  

مهارت اصولی و مثبت نگری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مهارت ارزیابی موفقیت
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مهارت زندگی گروهی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

برنامه ریزی وکنترل زمان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان