شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مربیگری

  

مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارشناس پرورش کودکان خلاق
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته)
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1