شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نرم افزارحسابداری

  

حسابداری مکانیزه با نرم افزار آنلاین حسابرس
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارچرتکه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزاررافع
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارپاساک
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارسپیدار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدلسازی مالی با نرم‌افزار اکسل
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

نحوه تهیه صورتهای مالی با Excel
ظرفیت نام نویسی    :    ۲


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان