شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نرم افزارحسابداری

  

حسابداری مکانیزه با نرم افزار آنلاین حسابرس
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارچرتکه
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزاررافع
شهریه ی دوره    :    ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارپاساک
شهریه ی دوره    :    ۵۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزارسپیدار
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدلسازی مالی با نرم‌افزار اکسل
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو
شهریه ی دوره    :    ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

نحوه تهیه صورتهای مالی با Excel
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۲


    


  • 1