شما اینجا هستید:   خانه

آموزش برندسازی

  

دوره مقدماتی برند ثروت ساز (روش های ساخت برند شخصی)
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول بازاریابی: درک رفتار مشتری
شهریه ی دوره    :    ۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

متقاعد کردن مشتری برای خرید
شهریه ی دوره    :    ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول مدیریت پروژه: تدارکات
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

چطور برای کسب و کار خود برنامه مالی تهیه کنید
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش بازاریابی اینترنتی
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تجزیه و تحلیل گوگل(google analytics)-سطح پیشرفته
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

برندینگ در شبکه های اجتماعی
شهریه ی دوره    :    ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1