شما اینجا هستید:   خانه

آموزش طرح توجیهی نویسی

  

طرح توجیهی توریستی بوم گردی و گردشگری و شهربازی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی آبزیان وطیور
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی خدماتی و تفریحی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی دامپروری
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی کشاورزی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای خدمات وبازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای تولیدی وبازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای تولیدی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای بازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای خدماتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


  • 1