شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کسب کار

  

خلاقیت و نو آوری در محیط کار
شهریه ی دوره    :    ۷۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آمادگی شغلی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME)
شهریه ی دوره    :    ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی)
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش راه اندازی کسب و کار نوآورانه
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵