معرفی اساتید

 به واحد اداری مجتمع نخبگان خوش آمدید

 

اساتید مجتمع فنی نخبگان 

 

 

 

– دکتروحیدمرصعی                                                                                                                            

موسس مجتمع فنی نخبگان و مدرس دانشگاه ومدیرعامل شرکت پرهام حسابرس ورئیس هیت مدیره پرهام حسابرس وعضو جامعه حسابداران رسمی                                             
متخصص دوره‌های آموزش رشته های حسابداری وحسابرسی ومدیریتی و مدرس نرم افزارهای کاربردی اتوماسیون مالی واداری وطراحی وبرنامه ریزی 

کنترل کیفی وایزو تدریس دروس تخصصی حسابداری وحسابرسی در دانشگاه های دولتی و آزاد و کارگاه‌های آموزشی از سال 1382 تا کنون
سخنران و پژوهشگر در مجامع علمی-پژوهشی و تالیف کتب و مقالات در همایش‌های و مجلات داخلی 

 

 

 

– خانم دکترنسترن محمودی              

سمت های شغلی: مدیر مجتمع فنی وحرفه ای نخبگان

مدرس درمراکز آموزش فنی وحرفه ای فاطمه الزهرا وشهید مفتح واستاد دانشگاه پیام نور

ودانشگاه علمی وکاربردی کارشناس روانشناسی وحسابداری ومدرس رشته های حسابداری ونرم افزار ورشته های مدیریتی

 

 

 

 

– خانم مهندس سیما موسوی

کارشناسی آماروپژوش از دانشگاه پیام نور

دارای مدرک مربیگری مهدهای قرآنی وآموزش ابتدایی
کارشناسی ریاضی از دانشگاه پیام نور
تدریس دروس خلاقیت در ریاضی، فنون محاسباتی  و مبانی ریاضی تجسمی ومربی آموزشگاه مهد قرآنی ومدرس برتر چرتکه ازنظر
ازنظرهوش محاسباتی ومدرس درمجتمع فنی نخبگان

 

 

 

4-دکترمحمدالحسین زنجانی تبار

دبیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۱ تا کنون با سابقه تدریس در مدارس نمونه و دبیرستانهای زنجان
مدرس سازمان فنی و حرفه ای از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در بخش آموزش در کامپیتور وانفورماتیک
مدرس کامپیوتر درمجتمع فنی نخبگان واستادیار دانشگاه آزاد ودولتی وپیام نور

 

 

 

5. دکتر مریم کاشانی

استادیار دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران  ومدرس حقوق جزایی وخانواده ازسال 1385بعنوان دانشجوی برگزیده دردانشگاه تهران

ومدرس مجتمع نخبگان وعضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد جنوب

 

netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg aw netbarg awبرچسب ها

دوره وآموزش نخبگان