خدمات برون آموزشی(پشتیبانی)

Image result for ‫خدمات برون سازمانی‬‎

 

آموزشهای برون سازمانی

 

مجتمع نخبگان به عنوان بزرگترین مجتمع فنی وحرفه ای نخبگان استان و با بهره گيري از اساتيد کارآزموده و توانمند، با اتکا بر جديد‌ترين متددوره های علمی وعملی که مبتني بر یادگیری، وتوانایی محوري و

نتيجه گرايي، تحت نظارت سيستم مديريت کيفيت خود، افتخار دارد همراه با کلاسهاي متمرکز کلاسهايي را تحت عنوان کلاسهاي خارج از مرکز به صورت کاملاً حرفه‌اي و تخصصي ويژه مديران محترم عامل،

مديران ارشد، کارکنان و کارمندان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات، مراکز دانشگاهي، آموزشگا هي و.... برگزار نمايد که هدف اصلي آن بهره وري از خدمات مجتمع نخبگان در محل کارخواهد

بود. کلاس‌هاي خارج از مرکز به کلاس‌هايي اطلاق مي‌گردد که پس از عقد قرارداد با سازمان‌ها، موسسات و نهاد‌ها در سطح کشور در سازمان متقاضي آن دوره، برگزار مي‌شود. مجتمع نخبگان از برگزاري اين

کلاس‌ها گسترش علمی وعملی در سطح سازماني است. ما در اين دوره‌ها،، پاسخگوي نياز سازمان‌ها، موسسات و نهادهايي هستيم که در جهت ارتقا سطح فنی کارکنان خود، متقاضي برگزاري کلاس‌هاي عمومي

و تخصصي در مجموعه خود مي‌شوند. آموزش اختصاصي مجتمع نخبگان علاوه برارائه دوره‌هاي تخصصي مربوط به يک صنعت يا حرفه خاص، امکان يادگيري عمومي را براي افرادي فراهم مي‌کند که امکان

حضور در کلاس‌هاي واحد‌ها را ندارند، يا از لحاظ زماني دچار محدوديت هستند. 

چرا در اين کلاس ها شرکت می کنيد؟ 

مزاياي قراراداد بامجتمع نخبگان 

 

مجتمع نخبگان در حیطه آموزشهای برون سازمانی ، تجربه ارائه آموزش در زمینه های ذیل را برای سازمانها و شرکتهای مختلف داشته استبرچسب ها

استخدام نخبگان