شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه زبان انگلیسی نخبگان » EPT

EPT

EPT

آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد چیست؟

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان میباشد و مخفف عبارت English Proficiency Test است.

آزمون EPT ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است وهمین دانشگاه این آزمون را به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان برگزار میکند. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه درصورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت درآزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی درآن هستند.

آزمون EPT ازسال۸۶ شروع و به طورمنظم درواحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. ازابتدا ، این آزمون به صورت فصلی برگزار میگردید ، اما از اردیبهشت۹۲ تاکنون هرماه برگزار شده است.

درآغاز کاربرگزاری EPT ، مدرک این آزمون تنها برای داوطلبان ورود به مقطع دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ضروری بود ، اما بعد از گذشت چندی ، ارائه مدرک قبولی EPT برای تمامی داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد الزامی شد.

ساختارآزمون EPT چیست؟

میتوان آزمون EPT را با آزمون بین المللی TOEFL PBT مقایسه نمود. تنها تفاوت آن با آزمون TOEFL این است که بخش شنیداری و نگارش ندارد.

سطح سختی این آزمون مانند تافل دکتری یا همان آزمون زبان عمومی دکتری است .

EPT دانشگاه آزاد شامل ۱۰۰ سوال بوده که از این تعداد ،۳۰ سوال به درک مطلب ،۳۵ سوال به لغات و ۳۵ سوال به گرامر اختصاص داده شده است.

لازم به ذکر است که این دسته بندی بسته به هر آزمون کمی متغیر میباشد ، یعنی ممکن است در یک آزمون تعداد سوالات گرامر۳۰ سوال و واژگان۴۰ سوال باشد.

آزمون EPT نمره منفی ندارد و نمره حد نصاب قبولی در آن ،۵۰ است.

منابع پیشنهادی آماده شدن برای این آزمون

Understanding and Using English Grammar – By: Betty Azar -1

Mosaic 1 and 2 -2

Select Readings- Pre intermediate – Intermediate and Upper intermediate - 3

4 - ۵۰۴ Absolutely Essential Words for TOEFL – Fifth Edition

باید در نظرداشت که این منابع ، تنها منابعی نیستند که سوالات آزمون از آنها استخراج میگردد. بلکه کلیه ژورنالهای بین المللی که به زبان انگلیسی منتشر میگردند و مقالات به روز دنیا نیزدردسته بندی منابع سوالات قرار دارند.

ساختار آزمون ازنظرطبقه بندی سوالات EPT دانشگاه آزاد شامل ۱۰۰سوال بوده که درجدول زیر میتوانید تعداد سوالات هربخش آنرا به تفکیک مشاهده نمایید:

نام مهارت تعداد سوالات
Reading ۳۰سوال
Vocabulary ۳۵سوال
Grammar ۳۵سوال

این دسته بندی بسته به هرآزمون کمی متغیر میباشد.

این مدرک از زمان صدور ، درداخل کشور به مدت ۲سال اعتبار دارد ودر خارج ازکشور فاقد اعتبار است

نام دوره آموزشیEPTساعت40شهریه (ریال)7,000,000