کارگاه اثرات مخرب ازدواج سفید(خانه ای درباز)

ازدواج سفید چیست؟

 ازدواج سفید در حقیقت تشکیل یک زندگی مشترک است بدون آنکه رسمی شود. این بدان معناست که در این نوع ازدواج زن و مرد زیر یک سقف زندگی می کنند بدون آنکه بینشان خطبه عقد یا صیغه ای خوانده شود.

ازدواج سفید در اروپا یک مقوله پذیرفته شده از طرف جامعه است. لازم به ذکر است که معمولا این نوع ازدواج با آگاهی والدین دو طرف صورت می پذیرد و در واقع آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می کنند. با توجه به اینکه ما در یک جامعه ایرانی-اسلامی زندگی می کنیم و چنین مواردی در قانون و جامعه ما تعریف شده و پذیرفته شده نیست معمولا این اقدام بصورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین دلیل است که آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد. این کارگاه درسالن اجتماعات مجتمع نخبگان باسخنرانی دکتر ادریس لطفی دکترای علوم تربیتی درحال برگزاری میباشد.برچسب ها

ازدواج سفید