کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره

کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره ، در سالن آمفی تئاتر مجتمع نخبگان زنجان توسط دکتر سروش انصاری پور ازاساتید برجسته کشورمان برگزار خواهدشد.

علاقمندان برای شرکت دراین کارگاه باتلفن 09194433533 (آقای رضایی ) تماس حاصل فرماییدبرچسب ها

مذاکره دکتروحید مرصعی