کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره

کارگاه آموزشی فنون کاربردی مذاکره ، در سالن آمفی تئاتر مجتمع نخبگان زنجان توسط دکتر وحید مرصعی درحال برگزاری میباشد.


برچسب ها

فنون مذاکره دکتروحیدمرصعی