شما اینجا هستید:   خانه » اخبار و مقالات » مقالات

گسترش وهمکاری موسسات آموزش فنی وحرفه ای بااصناف نشان ترقی جامعه هست

دکتر وحید مرصعی با بیان این که دنیا به این نیاز پی برده است که اگر قراراست افراد بر موضع فعال و معیشت درست و با ثبات قرار گیرند، شرط آن پیش بینی چالش های پیش رو و آموزش فن و مهارت است، وی تصریح کرد: اگر آینده و نیاز زمان را درست پیش بینی کرده باشیم خسارت ناشی از سرعت تکنولوژی و دگرگونی به مشاغل به حداقل می رسد که بدون تردید نقش مهارت در این زمینه بسیار مهم است.
دکتر مرصعی با اشاره به گستره وسیع اصناف در کشور، از (محله تا جامعه)، بیان کرد: ظرفیت اتاق اصناف در سطوح مختلف کشور محلی برای آموزش مهارت و کارگاه برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محسوب می شود که باتعامل دو دستگاه می توان حقوق شهروندی و حفظ بازار کار مشتری مداری را محقق کرد. وی با اشاره به سرمایه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،گفت: اجرای قوانین الزام به فراگیری مهارت، با همکاری اتاق اصناف می تواند مهارت رادر میان اقشار جامعه از کاسبان، کارآموزان و صاحبان صنایع به گونه ای گسترش دهد کهبا ایجاد زنجیره ملی جایگاه رفیعی برای مهارت آموزی ایجاد کند.
دکترمرصعی تصریح کرد: چنانچه به سطحی از آگاهی در نقش آفرینی خدمات با مهارت در جامعه دست یابیم، بدون شک به امنیت پایدار رسیده ایم.رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه های تخصصی همکاری اصناف با موسسات آموزشی اظهار کرد: در زمینه پژوهش، اتاق اصناف می تواند تعداد مشاغل و حرفه های خود رااحصا کرده و با ارائه به حوزه پژوهش سازمان، آموزش های مطابق با استاندارهای جهانی را دریافت کرده و شغل ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال تمرکز زدایی در مهارت آموزی هستیم، ادامه داد: می توانیم برای اتاق اصناف، سنجش صلاحیت حرفه ای را در دو بخش آموزش و آزمون برای شاغلین فاقد مهارت در اصناف و برگزاری آزمون ادواری برای افراد ماهر فاقد گواهینامه مهارت اجرا کنیم.موسس مجتمع نخبگان گفت: اکثر افراد شاغل در اصناف ماهر بوده ولی فاقد مدرک مهارت هستند و سنجش نشده اند، بنا براین آزمون های ادواری سنجش مهارت فرصت مناسبی براین گروه استادکاران است تا سطح ارائه خدمات آنها از جنبه کیفی ارتقا یابد.
دکتر مرصعی با اشاره به ظرفیت های آموزشگاه های آزاد خاطرنشان کرد: مدیریت آموزشگاه های آزاد می تواند پس از طی مراحل،به اتاق اصناف مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد در رسته های مختلف اصناف را اعطا کند تا اتاق اصناف بتواند از این طریق شرکای خود در صنف های مختلف را شناسایی کند.مرصعی، همچنین بر برگزاری «مسابقات ملی مهارت در میان اصناف و مشاغل استادشاگردی» تأکید کرد و افزود: این مسابقات می تواند فرهنگ کار در مشاغل را گسترش داده و انگیزه ایجاد کند.
موسس مجتمع نخبگان گفت: به ایجاد موقعیت هایشغلی برای زنان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار کار بیشتر مردانه است و ایجاد موقعیتهای شغلی برای زنان یک ضرورت است.
وی افزود: اتاق اصناف می تواند در این زمینه تسهیل گری کندو با فراخوان، حرفه های مختص به زنان را شناسایی کرده و با معرفی آنان و مهارت آموزی به این گروه مخاطب،با همکاری دو دستگاه فرصت برابر برای زنان در اشتغال فراهم شود. دکتر مرصعی پیشنهاد کرد: با توجه به کمبود نیروی ماهر در کشور،پس از سنجش صلاحیت حرفه ای افراد، اتاق اصناف شبکه ای ملی در سطح کشور با عنوان خدماتالکترونیک به مشتریان را راه اندازی کند تا با ثبت اسامی متخصصان ماهر در هر رشته درصنوف در مردم حس امنیت و اعتماد را ایجاد کند.
ثبات شغل افراد در گرو آموزش مهارت های چندگانه است 
وی گفت: باید به آموزش استاد شاگردی نگاهی اقتصادی باید داشت وارائه گواهینامه تخصصی مهارت به این صنف با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورپیگیری شود.رئیس اتاق اصناف ادامه داد: روسای اتحادیه ها باید توجیه شوندکه اعضای هر صنف باید گواهینامه مهارت را کسب کرده باشد.
دکتر مرصعی خواستار اتخاذ تصمیمی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای آموزش «مهارت های نرم» به اصناف شد و بیان کرد: به عنوان مثال مکانیک یابرق کاری که به مشتریان خدمات ارائه می دهد بهداشت محیط کار و اخلاق حرفه ای را به خوبی فرا نگرفته اند و در این حوزه نیاز به آموزش و در کنار آن مهارت آشنایی مشتریبا حقوق خود به خوبی احساس می شود.
 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها