سواد مالی

سواد مالی

 

  Ù…هارتهای پولی و سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

اگر بخواهیم از میان درس‌هایی که در دوران مدرسه، جای خالی آنها به شدت احساس می‌شود یکی را انتخاب کنیم، سواد مالی برای کودکان و نوجوانان احتمالاً جایی در صدر این فهرست را به خود اختصاص خواهد داد.

دانش و نگرشی که جای خالی آن را همه‌ی ما حس می‌کنیم، اما عموماً نمی‌دانیم شیوه‌ی پر کردن این خلاء چیست.

حتی در مورد بزرگسالان هم خلاء مشابهی احساس می‌شود. همه‌ی نداشتن‌ها و کم داشتن‌های ما، ناشی از مشکلات عمومی اقتصادی نیست.

حتی نمی‌توانیم همه‌ی مشکلات مالی خود را با افتخار، به حفظ اخلاق نسبت دهیم و هر نوع موفقیت و کسب ثروتی را هم دستاورد بی‌اخلاقی بدانیم.

بخشی از ماجرا هم مربوط به نداشتن سواد مالی است و متاسفانه چون بزرگسالان هم، خود در این زمینه آموزش ندیده‌اند و عمدتاً بر پایه‌ی آزمایش و خطا و شکست‌ها و موفقیت‌های زندگی، به باورهایی در این زمینه رسیده‌اند، انتقال این دانش و تجربه به فرزندان – به فرض صحت آن و مناسب بودنش – کار ساده‌ای نخواهد بود.

سواد مالی کودکان پنج تا هشت سال

 

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
سواد مالی ترم اول 10 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
سواد مالی ترم دوم 10 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
سواد مالی ترم سوم 10 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
سواد مالی ترم چهارم 10 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
سواد مالی ترم پنجم 10 جلسه : 20 ساعت 2,500,000